Plik Readme dotyczący programów Symantec™ Endpoint Protection i Symantec Network Access Control w wersji 11, RU7 MP1

Niniejszy dokument - informacje

Przed instalowaniem programu Symantec Endpoint Protection lub Symantec Network Access Control albo skontaktowaniem się z przedstawicielem pomocy technicznej należy zapoznać się z całym niniejszym dokumentem. Dokument ten przedstawia znane problemy oraz dodatkowe informacje, które nie znalazły się w standardowej dokumentacji ani w Pomocy kontekstowej.

Aby uzyskać najnowszą wersję tych informacji, należy użyć następującego łącza do pliku PDF zawierającego uwagi do wersji:

release_notes_sep_11.0_ru7_mp1

Wersja dokumentacji: 26 września 2011 r.

Zlokalizowane wersje pliku uwag do wersji

Plik uwag do wersji został przetłumaczony na inne języki. Przeglądarka mogła automatycznie przejść do wybranego języka. Jeśli tak się nie stało, należy kliknąć jedno z poniższych łączy.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie firmy Symantec wymaga określonych protokołów, systemów operacyjnych i dodatków Service Pack, oprogramowania oraz sprzętu. Wszystkie komputery, na których instalowane jest oprogramowanie firmy Symantec, powinny spełniać zalecane wymagania dotyczące systemu operacyjnego.

Pełne wymagania systemowe przedstawia Podręcznik instalacji programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control.

Tabela: Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection Manager przedstawia zestawienie minimalnych wymagań dotyczących komputerów, na których instalowany jest program Symantec Endpoint Protection Manager.

Tabela: Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection Manager

Składnik

Wymaganie

System operacyjny

Systemy 32-bitowe:

 • Windows 2000 Server/Advanced Server/Datacenter Server z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszy

 • Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy (x86 lub x64)

 • Windows Small Business Server 2000/Windows Small Business Server 2003

 • Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition/Datacenter Edition/Storage Edition/Web Edition

 • Windows Server 2008 Standard/Windows Server 2008 Enterprise/Windows Server 2008 Datacenter/Windows Web Server 2008 (obsługiwane są i wszystkie dodatki Service Pack)

Systemy 64-bitowe:

 • Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy

 • Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition/Datacenter Edition/Storage Edition/Small Business Server

 • Windows Server 2008 Standard/Windows Server 2008 Enterprise/Windows Server 2008 Datacenter/Windows Web Server 2008 (obsługiwana jest wersja R2 i wszystkie dodatki Service Pack)

 • Windows Essential Business Server 2008 Standard Edition/Windows Essential Business Server 2008 Premium Edition (obsługiwana jest wersja R2 i wszystkie dodatki Service Pack)

 • Windows Small Business Server 2008 Standard Edition/Windows Small Business Server 2008 Premium Edition (obsługiwana jest wersja R2 i wszystkie dodatki Service Pack)

Baza danych

Program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera wbudowaną bazę danych.

 • Systemy 32-bitowe: można również używać programu Microsoft SQL Server 2000 z dodatkiem Service Pack 4 lub nowszym, programu Microsoft SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 lub programu Microsoft SQL Server 2008.

 • Systemy 64-bitowe: można również używać programu Microsoft SQL Server 2000 z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym, programu Microsoft SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 lub programu Microsoft SQL Server 2008.

Program Microsoft SQL Server jest opcjonalny.

Inne oprogramowanie

 • Systemy 32-bitowe: serwer Internet Information Services 5.0 lub nowszy z włączonymi usługami internetowymi

  Systemy 64-bitowe: serwer Internet Information Services 5.1 lub nowszy z włączonymi usługami internetowymi

 • Internet Explorer 6.0 lub nowszy

 • Zalecany jest statyczny adres IP

Sprzęt

Systemy 32-bitowe:

 • 1 GB pamięci RAM (zalecane 2-4 GB)

 • 4 GB na dysku twardym na serwer oraz 4 GB na bazę danych

 • Karta graficzna i monitor o rozdzielczości VGA (640x480) lub wyższej

Systemy 64-bitowe:

 • 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 - 4 GB). Minimum 4 GB pamięci RAM w przypadku wszystkich wersji systemów Windows Small Business Server 2008 i Windows Essential Business Server 2008

 • 4 GB na dysku twardym na serwer oraz 4 GB na bazę danych; Small Business Server 2008: 60 GB na serwer; Essential Business Server 2008: 45 GB na serwer

 • Karta graficzna i monitor o rozdzielczości VGA (640x480) lub wyższej

Tabela: Wymagania systemowe zdalnej konsoli programu Symantec Endpoint Protection Manager przedstawia zestawienie minimalnych wymagań dotyczących komputerów zdalnych, na których uruchamiana jest konsola programu Symantec Endpoint Protection Manager.

Tabela: Wymagania systemowe zdalnej konsoli programu Symantec Endpoint Protection Manager

Składnik

Wymaganie

System operacyjny

Systemy 32-bitowe:

 • Windows 2000 Professional/Server/Advanced Server/Datacenter Server z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszy

 • Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy

 • Windows Small Business Server 2000/Windows Small Business Server 2003

 • Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition/Datacenter Edition/Storage Edition/Web Edition/

 • Windows Vista (wszystkie wersje x86)

 • Windows 7 (wszystkie wersje x86)

 • Windows Server 2008 Standard/Windows Server 2008 Enterprise/Windows Server 2008 Datacenter/Windows Web Server 2008 (obsługiwane są i wszystkie dodatki Service Pack)

Systemy 64-bitowe:

 • Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy

 • Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition/Datacenter Edition/Storage Edition/Web Edition/ Small Business Server

 • Windows Vista (wszystkie wersje x64)

 • Windows 7 (wszystkie wersje x64)

 • Windows Server 2008 Standard/Windows Server 2008 Enterprise/Windows Server 2008 Datacenter/Windows Web Server 2008. Windows Server 2008 (obsługiwana jest wersja R2 i wszystkie dodatki Service Pack)

 • Windows Essential Business Server 2008 Standard Edition/Windows Essential Business Server 2008 Premium Edition (obsługiwana jest wersja R2 i wszystkie dodatki Service Pack)

 • Windows Small Business Server 2008 Standard Edition/Windows Small Business Server 2008 Premium Edition (obsługiwana jest wersja R2 i wszystkie dodatki Service Pack)

Sprzęt

 • Systemy 32-bitowe: minimum 512 MB RAM, zalecane 1-2 GB

  Systemy 64-bitowe: minimum 512 MB RAM, zalecane 1-2 GB

 • 15 MB miejsca na dysku twardym

 • Karta graficzna i monitor o rozdzielczości VGA (640x480) lub wyższej

Tabela:  Wymagania systemowe konsoli internetowej programu Symantec Endpoint Protection Manager przedstawia zestawienie minimalnych wymagań dotyczących komputerów zdalnych, na których uruchamiana jest konsola internetowa programu Symantec Endpoint Protection Manager.

Tabela:  Wymagania systemowe konsoli internetowej programu Symantec Endpoint Protection Manager

Składnik

Wymaganie

Przeglądarka

Program Internet Explorer 7 lub nowszy z wyłączoną rozszerzoną konfiguracją zabezpieczeń

Tabela: Wymagania systemowe oprogramowania klienckiego dla systemu Windows przedstawia zestawienie minimalnych wymagań dotyczących komputerów z systemem Windows, na których instalowane jest oprogramowanie klienckie Symantec Endpoint Protection lub Symantec Network Access Control.

Tabela: Wymagania systemowe oprogramowania klienckiego dla systemu Windows

Składnik

Wymaganie

System operacyjny

Systemy 32-bitowe:

 • Windows 2000 Professional/Server/Advanced Server/Datacenter Server z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszy

 • Windows XP Professional/XP Embedded z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy

 • Windows Small Business Server 2000/Windows Small Business Server 2003

 • Windows Server 2003 R2, Standard Edition/Enterprise Edition/Datacenter Edition/Storage Edition/Web Edition

 • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1, Standard Edition/Enterprise Edition/Datacenter Edition/Storage Edition/Web Edition

 • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, Standard Edition/Enterprise Edition/Datacenter Edition/Storage Edition/Web Edition

 • Windows Vista (wszystkie wersje x86 i dodatki Service Pack))

 • Windows 7 (wszystkie wersje x86)

 • Windows Fundamentals for Legacy PCs

 • Windows Server 2008 Standard/Windows Server 2008 Enterprise/Windows Server 2008 Datacenter/Windows Web Server 2008 (obsługiwane są i wszystkie dodatki Service Pack). Obsługiwane są instalacje Core.

Systemy 64-bitowe:

 • Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy

 • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1, Standard Edition/Enterprise Edition/Datacenter Edition/Storage Edition/Small Business Server

 • Windows Vista (wszystkie wersje x64 i dodatki Service Pack)

 • Windows 7 (wszystkie wersje x64)

 • Windows Server 2008 Standard/Windows Server 2008 Enterprise/Windows Server 2008 Datacenter/Windows Web Server 2008 (obsługiwana jest wersja R2 i wszystkie dodatki Service Pack). Obsługiwane są instalacje Core.

 • Windows Essential Business Server 2008 Standard Edition/Windows Essential Business Server 2008 Premium Edition (obsługiwana jest wersja R2 i wszystkie dodatki Service Pack)

 • Windows Small Business Server 2008 Standard Edition/Windows Small Business Server 2008 Premium Edition (obsługiwana jest wersja R2 i wszystkie dodatki Service Pack)

Inne oprogramowanie

Internet Explorer 6.0 lub nowszy

Klienci serwera terminali łączący się z komputerem, na którym działa ochrona antywirusowa, mają następujące wymagania dodatkowe:

 • Klient RDP (Remote Desktop Protocol) serwera Microsoft Terminal Server

 • Klient Citrix Metaframe (ICA) w wersji 1.8 lub nowszej, jeżeli na serwerze terminali używany jest serwer Citrix Metaframe

Sprzęt

Systemy 32-bitowe:

 • 256 MB RAM (zalecane 1 GB) w przypadku systemów Windows XP, Windows XP Embedded i Windows Fundamentals for Legacy PCs

  Minimum 1 GB RAM (zalecane 2 - 4 GB) w systemie Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 (wszystkie wersje) i Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

 • 600 MB miejsca na dysku twardym

 • Karta graficzna i monitor o rozdzielczości VGA (640x480) lub wyższej

Systemy 64-bitowe:

 • Minimum 1 GB RAM (zalecane 2 - 4 GB) w przypadku większości systemów

  Minimum 4 GB RAM w przypadku wszystkich wersji systemów Windows Small Business Server 2008 i Windows Essential Business Server 2008

 • 700 MB miejsca na dysku twardym

 • Karta graficzna i monitor o rozdzielczości XGA (1024x768) lub wyższej

Tabela:  Wymagania systemowe oprogramowania klienckiego dla systemu Mac przedstawia zestawienie minimalnych wymagań dotyczących komputerów, na których instalowane jest oprogramowanie klienckie dla systemu Mac.

Tabela:  Wymagania systemowe oprogramowania klienckiego dla systemu Mac

Składnik

Wymaganie

System operacyjny

Mac OS X 10.4 - 10.6

Sprzęt

 • 256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB) w przypadku systemu Mac OS X 10.4

 • 512 MB w przypadku systemu Mac OS X 10.5

 • 1 GB w przypadku systemu Mac OS X 10.6

 • 300 MB dostępne dla instalacji miejsca na dysku twardym

Wersję RU7 MP1 programu Symantec Endpoint Protection 11 można instalować jedynie dla wersji RU7

Nie należy próbować zainstalować tej wersji w przypadku starszych wersji. Konieczne jest jej zainstalowanie dla wersji RU7.

[2383396]

Zestawienie zmian dokumentacji użytkownika

W tym wydaniu dokonano aktualizacji następujących dokumentów:

Ta wersja zawiera następujący nowy dokument:

Patrz Najnowsza dokumentacja

Zagadnienia dotyczące uaktualnienia

Występują następujące problemy dotyczące uaktualnienia.

Uaktualnianie serwera Symantec Endpoint Protection Manager z wersji 11.0 RU7 do wersji 12.1 nie jest aktualnie obsługiwane

Wersji 11.0 RU7 serwera Symantec Endpoint Protection Manager nie można migrować do wersji Symantec Endpoint Protection Manager 12.1 ze względu na różnice schematu bazy danych w tych dwóch produktach. Ta ścieżka migracji jest blokowana za pomocą komunikatu o błędzie. Jeśli serwer ma być niebawem migrowany do wersji Symantec Endpoint Protection Manager 12.1, należy pozostać przy istniejącej wersji serwera Symantec Endpoint Protection Manager i migrować z tej wersji. Migracja serwera Symantec Endpoint Protection Manager 11.0 RU7 do wersji Symantec Endpoint Protection Manager 12.1 MP1 jest obsługiwana.

Uwaga:

To ograniczenie dotyczy jedynie serwera Symantec Endpoint Protection Manager. Migracja klienta Symantec Endpoint Protection 11.0 RU7 do wersji Symantec Endpoint Protection 12.1 jest w pełni obsługiwana.

[2341929]

Zagadnienia dotyczące migracji

Występują następujące problemy dotyczące migracji.

Do migrowania klientów niezarządzanych nie można użyć pustego pliku serdef.dat

Starsze wersje Instrukcji instalacji programu Symantec Endpoint Protection podają instrukcje użycia pustego pliku Serdef.dat. Te instrukcje nie są już prawidłowe, a migracja jest wykonywana wewnętrznie w produkcie.

[2083953]

Zagadnienia dotyczące programu Symantec Endpoint Protection Manager

Występują następujące problemy z zasadami dotyczące serwera zarządzania.

Ulepszenia filtrowania klientów wyświetlanych na karcie Klienci

Możliwe jest określanie klientów z grupy wyświetlanych na karcie Klienci na podstawie systemu operacyjnego lub typu konta. Można wyświetlać lub ukrywać komputery połączone z serwerem zarządzania. Można także skonfigurować liczbę klientów wyświetlanych na każdej stronie w celu ułatwienia zarządzania listą.

Dostępne jest teraz nowe ustawienie filtrowania widoku klientów zachowywane przez serwer zarządzania i przechowywane z nazwą logowania administratora lub administratora z ograniczeniami. Jeśli administrator ustawi warunek filtrowania, warunek ten jest zachowywany dla tego administratora. Administratorzy widzą tylko swoje filtry.

[2133533]

Zagadnienia dotyczące zasad programu Symantec Endpoint Protection Manager

Występują następujące problemy z zasadami dotyczące serwera zarządzania.

Instrukcje przywracania dotyczące funkcji Blokada systemu są niejasne

Funkcja Blokada systemu działa, blokując wszystkie pliki nie uznane jeszcze za bezpieczne. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików dla funkcji Blokada systemu znajdują się na stronie 567 Podręcznika administratora programów Symantec™ Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Jeśli na liście niepowtarzalnych identyfikatorów plików pomyłkowo nie uwzględniono podstawowego programu systemu Windows, należy poprawić tę pomyłkę przed ponownym uruchomieniem klientów. Można albo wyłączyć funkcję Blokada systemu na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager, albo dodać brakujące niepowtarzalne identyfikatory plików, wykonując instrukcje ze strony 567.

Następnym krokiem jest ponowne uruchomienie komputerów klienckich w trybie awaryjnym z obsługą sieci. To ponowne uruchomienie wyeliminuje problem, umożliwiając klientom pobranie zaktualizowanych zasad z serwera Symantec Endpoint Protection Manager.

Ponowne uruchomienie w trybie awaryjnym z obsługą sieci jest niezbędne jedynie w tym przypadku, gdy komputer nie może wykonać ponownego uruchomienia. Ponowne uruchomienie w trybie awaryjnym z obsługą sieci rozwiąże w tym przypadku problem. W pozostałych przypadkach wystarczy zwykłe ponowne uruchomienie.

[2308524]

Zmienne prefiksu scentralizowanych wyjątków dla komputerów Mac nie są wyświetlane w słowniku

W razie dodania scentralizowanego wyjątku dla pliku lub folderu zagrożenia bezpieczeństwa w systemie Mac słownik zmiennych prefiksu wyświetla błędnie objaśnienie dotyczące zmiennych prefiksu dla wyjątków systemu Windows. Zmienne prefiksu dla wyjątków systemu Mac to Brak, Strona główna, Aplikacja, Biblioteka. Zmienne prefiksu to foldery najwyższego poziomu. W polu tekstowym Plik lub folder można określić podfoldery lub określone pliki.

[2289029]

W Pomocy kontekstowej funkcji Śledzenie zagrożeń brakuje niektórych informacji

W przypadku konsoli programu Symantec Endpoint Protection Manager temat Pomocy dotyczący funkcji Śledzenie zagrożeń powinien zawierać następujące informacje: Funkcja Śledzenie zagrożeń wymaga włączenia opcji Liczba sekund automatycznego blokowania adresu IP atakującego w zasadzie zapobiegania włamaniom. Zapora musi również być włączona.

W przypadku klienta Symantec Endpoint Protection temat Pomocy dotyczący opcji zaawansowanych funkcji Automatyczna ochrona powinien zawierać następujące informacje: Funkcja Śledzenie zagrożeń wymaga włączenia opcji Liczba sekund automatycznego blokowania adresu IP atakującego na karcie Zapobieganie włamaniom okna dialogowego Ustawienia ochrony przed zagrożeniami sieciowymi. Zapora musi również być włączona.

[2387378]

Raporty

Występują następujące problemy dotyczące raportów.

Filtr raportu inspekcji ma nazwę domeny „??" po uaktualnieniu do wersji RU7, jeśli nazwa domeny zawiera znak spoza alfabetu angielskiego

Aby rozwiązać ten problem, należy po uaktualnieniu do wersji RU7 wykonać następujące czynności:

 1. Zmodyfikować filtr inspekcji przy użyciu prawidłowej nazwy domeny.

 2. Zapisać filtr w konsoli.

[2378745]

Zmiany w wyświetlaniu dziennika syslog

Wyświetlanie zdarzeń dziennika syslog zostało zmienione na żądanie użytkowników:

 • Adres IP komputera źródłowego nie jest już wyświetlany jako „0.0.0.0". Adres jest teraz pusty w dzienniku syslog.

 • Pole Adres IP zostało dodane do dziennika syslog i zawiera adresy komputerów, na których wykryto zagrożenia.

Oba ustawienia są wyświetlane w eksportowanych dziennikach syslog.

[2130601]

Nazwa serwera wysyłającego raporty dotyczące instalacji programu Symantec Endpoint Protection to teraz „SEPM_Server@symantec.com"

Jest to poprawka wcześniejszego błędu, wskutek którego serwer identyfikował się jako „SPC_Server@symantec.com". Aktualnie używana nazwa „SEPM_Server@symantec.com" jest prawidłowa.

[2525362]

Zagadnienia dotyczące klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Windows

Występują następujące problemy dotyczące klienta dla systemu Windows.

Niektóre składniki / kody msi są dostępne tylko w systemach 32-bitowych

Tabela na stronie 194 Podręcznika instalacji programów Symantec™ Endpoint Protection i Symantec Network Access Control, zatytułowana Funkcje klienta Symantec Endpoint Protection, nie zawiera wszystkich informacji. Nie podano w niej, że następujące funkcje są dostępne tylko w systemach 32-bitowych:

 • SymProtectManifest

 • POP3SMTP

[2037006]

Powiadomienia o zablokowaniu urządzeń na kliencie mogą być mylące

W oknie funkcji kontroli aplikacji i kontroli urządzeń dostępne jest pole wyboru opcji: Powiadamiaj użytkowników, gdy urządzenia są blokowane lub odblokowywane.

Pole wyboru powiadomienia powoduje wyświetlanie na kliencie komunikatu wyskakującego z jednym z następujących komunikatów:

 • Urządzenie zostało wyłączone.

 • Urządzenie zostało włączone.

Komunikaty te odpowiadają zablokowaniu lub odblokowaniu po stronie serwera.

[2183345]

W trybie kontroli klienta wyświetlanych jest wiele wpisów dziennika

Gdy klient działa w trybie kontroli klienta, stosowane są domyślne reguły zapory. Ostatnia z tych reguł służy do blokowania wszystkich pakietów i zapisywania działania w dzienniku. Jest to źródło wpisów dziennika. Jest to normalny sposób działania. Umożliwia on użytkownikom sprawdzenie, który ruch został zablokowany i podjęcie odpowiedniego działania.

[2488412]

Automatyczne blokowanie adresów IP nie działa na kliencie niezarządzanym programu Symantec Endpoint Protection

Po włączeniu opcji Liczba sekund automatycznego blokowania adresu IP atakującego na niezarządzanym komputerze klienckim nie są blokowane skanery portów ani inni atakujący. Aby wymusić automatyczne blokowanie, należy utworzyć regułę zapory blokującą cały inny ruch protokołu IP.

[2328002]

Zagadnienia dotyczące urządzeń Enforcer

Występują następujące problemy dotyczące modułów Enforcer.

Klienci bezprzewodowi muszą używać tego samego wspólnego hasła uwierzytelniania 802.1x na urządzeniu LAN Enforcer i serwerze RADIUS

Dokumentacja dotycząca konfigurowania wspólnych haseł serwera RADIUS, przedstawiona na stronie 217 Podręczniku wdrażania urządzenia Enforcer dla programu Symantec™ Network Access Control dotyczy tylko klientów przewodowych.

Klienci bezprzewodowi nie mogą mieć różnych wspólnych haseł serwera RADIUS i modułu LAN Enforcer. Muszą używać tego samego wspólnego hasła na obu serwerach.

[2317168]

Zagadnienia dotyczące dokumentacji

Występują następujące problemy dotyczące dokumentacji.

Najnowsza dokumentacja

Dokumentacja użytkownika może być aktualizowana między wersjami produktu. Najnowsza dokumentacja użytkownika jest dostępna w internetowych witrynach pomocy technicznej firmy Symantec:

Dokumentacja programu Symantec Endpoint Protection

Dokumentacja programu Symantec Network Access Control

Uwaga:

Niektóre dokumenty zawierają odniesienia do dysków CD. Od wersji Symantec Endpoint Protection 11.0 RU6 oprogramowanie i dokumentacja są dostarczane na dyskach DVD. Odniesienia do dysków CD należy ignorować.

[2054528]

W pomocy kontekstowej brakuje możliwego filtru widoku 5000 klientów

Pomoc online dotycząca okna dialogowego Ustawianie filtru wyświetlania zawiera nieprawidłowe stwierdzenie, że w obszarze Liczba wyników na jednej stronie można pokazać tylko 1000 klientów. Prawidłowa wartość to 5000.

[2000545]

W Podręczniku informacyjnym dotyczącym schematu pominięto niektóre opisy wartości EVENT_ID

Schemat Server Client Logs 1 i 2 powinien pokazywać następujące opisy odpowiednich wartości EVENT_ID:

 • 23 = Klient pobrał plik globalindex.dax

 • 24 = Klient pobrał listę dostawców aktualizacji grupy

 • 25 = Zmieniono nazwę komputera klienckiego

 • 26 = Podczas rejestracji nowy klient jest dodawany do tabeli SEM_CLIENT

[2413654]

Ikona w obszarze powiadomień na pasku zadań jest wyświetlana mimo polecenia zamknięcia interfejsu użytkownika

W dodatku „Używanie interfejsu wiersza polecenia" Podręcznika administratora programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control znajduje się stwierdzenie, że polecenie smc -dismissgui zamyka interfejs użytkownika, włącznie z ikoną w obszarze powiadomień.

Jest to błędna informacja. Ikona w obszarze powiadomień jest nadal wyświetlana. Klient nadal działa i chroni komputer kliencki.

[2401877]

Informacje prawne

Copyright © 2011 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwy Symantec, LiveUpdate, Sygate, Symantec AntiVirus, Bloodhound, Confidence Online, Digital Immune System, Norton oraz logo Symantec to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów, zarejestrowane w USA i innych krajach. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.


Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja są uważane za „komercyjne oprogramowanie komputerowe" według definicji FAR, artykuł 12.212 i podlegają ograniczeniom zgodnie z definicją FAR, sekcja 52.227-19 „Komercyjne oprogramowanie komputerowe - ograniczone prawa" oraz DFARS, artykuł 227.7202, odpowiednio „Prawa w komercyjnym oprogramowaniu komputerowym lub dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego" i wszelkimi późniejszymi regulacjami. Wszelkie użytkowanie, modyfikacja, powielenie, eksploatacja, wyświetlenie lub ujawnienie Licencjonowanego oprogramowania przez administrację państwową USA musi odbyć się w pełnej zgodzie z warunkami niniejszej Umowy.